เว็บไซด์ BallStep111 เราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมแทงบอลสเต็บ(บอลชุด) มากว่า 15 ปี โดยในยุคแรกยังเป็นแบบระบบแลน (LAN) ใช้งานจำกัดภายในโต๊ะบอล และใช้เครื่องพิมพ์แบบทั่วไป ซึ่งไม่สามารถดูผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งยังต้องจัดเก็บต้นขั้วเปรียบเทียบกับบิลฝั่งลูกค้า แต่ก็ยังง่ายต่อการทำงานของโต๊ะ ทั้งในส่วนการตรวจบิลถูกก็สามารถทำได้รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าติดใจและเพิ่มยอดขายได้มากมาย จากจุดนั้นเราได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาตลอด ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ตั้งแต่การเปลี่ยนจากระบบแลน (LAN) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ภายในโต๊ะเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต (Internet) พร้อมทั้งจัดเก็บบิลต้นขั้วในระบบและพิมพ์บิลให้เฉพาะฝั่งลูกค้าเท่านั้น จึงทำให้การทำงานสะดวก ง่าย และประหยัด ในส่วนของเจ้าของโต๊ะก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเช็คยอดที่โต๊ะทุกวัน สามารถเช็คยอดผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที

ในปัจจุบันนี้เราได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสะบายแก่เจ้าของโต๊ะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการทำงานของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโต๊ะขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาเป็นระบบอินเตอร์เน็ตและใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก (Slip printer) เหมือนร้านสะดวกซื้อซึ่งสามารถพิมพ์ได้รวดเร็ว ทั้งยังใช้กระดาษขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการทำงาน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงทำให้เรามีความชำนาญและทราบถึงปัญหาต่างๆ ของเจ้าของโต๊ะเป็นอย่างดี จึงนำปัญหาต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จนในปัจจุบันนี้ระบบของเราได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ และเสถียร แต่ทางทีมงานยังไม่หยุดการพัฒนาโปรแกรม ยังคงมีการปรับปรุงต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าและเจ้าของโต๊ะให้ดีที่สุด