สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับโปรแกรมของเรา โดยให้เราเป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ เรามีบริการให้ท่านเช่นกัน ซึ่งท่านสามารถนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปใช้งานได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่เราให้บริการมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้


1. คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ (สำหรับ Admin) 15,000- 20,000/ชุด
2. คอมพิวเตอร์ สำหรับลูกค้าใช้แทงบอล 12,000- 15,000/ชุด
3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สำหรับพิมพ์บิลให้ลูกค้า 5,000- 7,000/เครื่อง
4. กระดาษใบเสร็จ / กระดาษความร้อน(Thermal) 45-50 บาท/ม้วน, 4,000-5,000บาท/100ม้วน
5. เครื่องพิมพ์ทั่วไป สำหรับพิมพ์โพยบอลให้ลูกค้าดู(มีหรือไม่ก็ได้) 2,500 - 5,000/เครื่อง
หมายเหตุ :

- กรณีซื้อคอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ์ จะทำการติดตั้งโปรแกรมทุกอย่างให้พร้อมใช้งานได้ทันที

- ราคาและอุปกรณ์ทุกชิ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามตลาดคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ระยะเวลารับประกัน เป็นไปตามระยะเวลาของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

- บริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าจัดส่ง