อัตราค่าบริการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ค่าทำสัญญาใช้บริการ (ติดตั้งระบบ) 10,000/ปี

2. ค่าบริการรายเดือน (ค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์และอื่นๆ)

อัตราค่าบริการรายเดือน
Pack ค่าบริการ
/เดือน
จำนวนบิล
เฉลี่ยต่อวัน ต่อเดือน/ไม่เกิน
1 1,000 166 5,000
2 1,500 333 5,100 - 10,000
3 2,000 500 10,100 - 15,000
4 2,500 666 15,100 - 20,000
5 3,000 833 20,100 - 25,000
6 4,000 1,000 25,100 - 30,000
7 5,000 1,166 30,100 - 35,000
8 6,000 1,333 35,100 - 40,000
9 7,000 1,500 40,100 - 45,000
10 8,000 1,666 45,100 - 50,000
11 9,000 1,833 50,100 - 55,000
12 10,000 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
หมายเหตุ :

- หากจำนวนบิลต่อเดือนเกินจากที่กำหนดของแต่ละแพ็คเก็จ จะคิดอัตราค่าบริการในแพ็คเก็จถัดไปทันที เช่น ท่านใช้บริการเพ็คเก็จ 1 จำนวนบิลต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บิล แต่ในเดือนนั้นท่านใช้ไป 5,100 บิล ท่านต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเท่ากับ 1,500-1,000=500 บาท


อัตราค่าบริการอื่นๆ
ประเภท ค่าบริการ
ค่าเพิ่มจุดบริการ(สาขา) 3,000 บาท/สาขา
ค่าแก้ไขปรับแต่งโปรแกรมตามที่ลูกค้าต้องการ** 3,000 - 5,000 บาท/ครั้ง
ค่าเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซด์** 15,000 - 30,000 บาท/ครั้ง
ค่าติดตั้งและเซ็ทระบบที่หน้างาน*** 3,000บาทขึ้นไป/ครั้ง
**ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการแก้ไข
***ค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง, กรณีอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าต้องออกค่าเดินทางให้