ความต้องการของระบบ / อุปกรณ์ที่ต้องใช้

เพียงท่านมีอุปกรณ์เหล่านี้ ก็สามารถทำงานได้ทันที


1. ระบบอินเตอร์เน็ต (ควรเป็นอินเตอร์ความเร็วสูง) network
2. คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงาน และลูกค้าใช้แทงบอล PC
3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สำหรับพิมพ์บิลให้ลูกค้า SlipPrinter
4. เครื่องพิมพ์ทั่วไป สำหรับพิมพ์โพยบอลให้ลูกค้าดู(มีหรือไม่ก็ได้) Printer